SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Ziyaı ve Usulsüzlüğün Tekrarlanması Halinde Cezai Müeyyide Nedir?

Vergi Ziyaı ve Usulsüzlüğün Tekrarlanması Halinde Cezai Müeyyide Nedir?

Cevap: Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(13.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM