SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
VUK’a Göre Ayrı Ayrı Filler Dolayısıyla Ayrı Ayrı Ceza Kesilir Mi?

VUK’a Göre Ayrı Ayrı Filler Dolayısıyla Ayrı Ayrı Ceza Kesilir Mi?

Cevap: Ayrı ayrı yapılmış olan vergi ziyaı veya usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. Şu kadarki, VUK 352 nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı taktirde birden fazlasının herbiri için, birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir.

Aynı nevi usulsüzlükten maksat, fiillerin 352 nci maddede gösterilen derece ve fıkralar itibariyle yekdiğerine mutabakatıdır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(10.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM