SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şerefiyelerin Muhasebeleştirilmesi

Şerefiyelerin Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: ABC A.Ş. XYZ işletmesini satın almak istemiştir. Zira, XYZ işletmesinin sahiplerine hazır müşteri kitlesi nedeniyle işletmenin rayiç bedelle hesaplanan değerinden 20.000 TL fazla bir ödemede bulunulmuştur.

ABC A.Ş.’nin kaydı aşağıdaki gibi olacaktır;

-------------------------------------------------/-----------------------------------

261 ŞEREFİYE HS.20.000

                                                         102 BANKALAR  HS. 20.000

-------------------------------------------------------------------------------------

İşletme söz konusu hak şerefiyeyi yasal süresini dikkate alarak 5 eşit taksitte itfa edecektir. İlk yılın muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

-----------------------------------------------31.12.20XX-----------------------

770 GEN.YÖN.GİD. HS.  4.000

                                                         268 BİR.AMORT.HS.  4.000

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(08.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM