SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
VUK’a Göre Tüzel Kişilerin Cezalardan Sorumluluğu Nedir?

VUK’a Göre Tüzel Kişilerin Cezalardan Sorumluluğu Nedir?

Cevap: Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir.

Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkındaki bu kanunun 10 uncu maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanır.

VUK’un 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360 ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(07.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM