SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel Maliyet Bedellerinin İtfası Nasıl Yapılacaktır?

Özel Maliyet Bedellerinin İtfası Nasıl Yapılacaktır?

Cevap: Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(31.08.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM