SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İmtiyazlı İşletmelerde Sermayenin İtfası Ne Demektir?

İmtiyazlı İşletmelerde Sermayenin İtfası Ne Demektir?

Cevap: İmtiyazlı işletmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden sonra, bedelsiz olarak devlete veya Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikal etmesi imtiyazname gereğinden bulunduğu, imtiyaz mukavelenamesinde de sermayenin itfası için yıllık belli bir nisbet veya miktar ayrılması gösterilmiş olduğu takdirde, bu nispet veya miktar üzerinden sermaye itfa olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(27.08.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM