SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hangi Alacaklar Değersiz Alacak Sayılmaktadır?

Hangi Alacaklar Değersiz Alacak Sayılmaktadır?

Cevap: Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklar değersiz alacaktır.

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(23.08.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM