SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Satın Alınan İktisadi Kıymet İçin Hangi Tarihte Amortisman Ayrılmaya Başlanır?

Satın Alınan İktisadi Kıymet İçin Hangi Tarihte Amortisman Ayrılmaya Başlanır?

Cevap: Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.

Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(20.08.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM