SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Esham, Tahvilat ve Yabancı Paralarda Değerleme Nasıldır?

Esham, Tahvilat ve Yabancı Paralarda Değerleme Nasıldır?

Cevap: Ticari sermayeye dâhil olsun olmasın bütün esham ve tahvilat borsa rayici ile borsada kayıtlı olmıyan esham ve tahvilat, emsal bedelleri ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine emsal bedeli esas olur.

Ticari sermayeye dahil olsun olmasın yabancı paraların ve yabancı paralar üzerinden tanzim edilmiş alacak ve borç senetlerinin değerlenmesinde VUK’un değerleme hükümleri uygulanır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(02.08.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM