SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt genelinde yapılan bir sınavda dersanemiz öğrencisi dereceye girmiştir. Dersane olarak bu öğrenciye ödül olarak para verdik. Bu parayı gider olarak kayıtlara alabilir miyiz?

Yurt genelinde yapılan bir sınavda dersanemiz öğrencisi dereceye girmiştir. Dersane olarak bu öğrenciye ödül olarak para verdik. Bu parayı gider olarak kayıtlara alabilir miyiz?

 

Soru:

 

Yurt genelinde yapılan bir sınavda dersanemiz öğrencisi dereceye girmiştir. Dersane olarak bu öğrenciye ödül olarak para verdik. Bu parayı gider olarak kayıtlara alabilir miyiz?


Cevap:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun bilânço esasında ticari kazancın tespiti ile ilgili 38’inci maddesinde, “Bilânço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;
İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.
Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm gereğince safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki giderler kazancın tespitinde indirim konusu yapılmaktadır.
Aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde ise safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, birinci fıkrasının 1’inci bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir. İşletme ile ilgili reklam harcamaları da genel gider niteliğindedir.
Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve Vergi Usul Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.
Bu itibarla, dershanenin tanıtımı amacıyla başarılı öğrencilere verilmesi düşünülen para ödüllerinin amacı ticari bir organizasyon çerçevesinde dershaneye daha fazla kursiyer gelmesini sağlamak olduğundan, verilen para ödülleri genel gider niteliğinde olmakla birlikte konunun tevsik edici belge açısından Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(10.12.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM