SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kooperatif kurmak üzereyiz ancak Kurumlar ve Gelir Vergisinden hangi şartlar altında muaf tutulacağız?

Kooperatif kurmak üzereyiz ancak Kurumlar ve Gelir Vergisinden hangi şartlar altında muaf tutulacağız?

 

Soru:

 

Kooperatif kurmak üzereyiz ancak Kurumlar ve Gelir Vergisinden hangi şartlar altında muaf tutulacağız?


Cevap:
Kooperatiflerin muafiyetten yararlanabilmeleri için anasözleşmelerinde;
  -Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
  -Yönetim kurulu başkan veya üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi,
  -Yedek akçelerin  ortaklara dağıtılmaması,
  -Sadece ortaklarla iş görülmesine,
 ilişkin hükümler bulunması ve bu hükümlere fiilen de uyulması gerekmektedir. 

Öte yandan, yapı kooperatiflerinde yukarıda belirtilen şartların yanı  sıra;
  -Kuruluşlarından  inşaatın bittiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında,  söz konusu inşaat işini üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13’üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer vermemesi,
  -Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması,
    şartları da ayrıca aranmaktadır.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/k maddesi hükmü gereğince kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için 01.01.2006 tarihinden itibaren üst birliğe üye olma şartı aranılmayıp, arsa temin edilmemesi veya henüz inşaat aşamasına gelinmemesi durumunda yapı kooperatifleri için getirilen ek şartlar da aranmamaktadır.

Buna göre, 01.01.2006 tarihi itibariyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/k maddesinde belirtilen şartları sağlamanız halinde kurumlar vergisinden muaf tutulacaksınızdır.

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(08.12.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM