SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergide Hesap Hataları Nelerdir?

Vergide Hesap Hataları Nelerdir?

Cevap:  Hesap hataları şunlardır:

1. Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.

2. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.

3. Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(22.02.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM