SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmalara Sağlanan Gümrük ve Mali Danışmanlık İle Müşavirlik Hizmetlerinin Stopaj ve KDV Boyutu Nedir? Ayrıca, Dağıtılan Kar Paylarında Stopaj Yapılacak mıdır?

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmalara Sağlanan Gümrük ve Mali Danışmanlık İle Müşavirlik Hizmetlerinin Stopaj ve KDV Boyutu Nedir? Ayrıca, Dağıtılan Kar Paylarında Stopaj Yapılacak mıdır?

 

Soru:

 

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmalara Sağlanan Gümrük ve Mali Danışmanlık İle Müşavirlik Hizmetlerinin Stopaj ve KDV Boyutu Nedir? Ayrıca, Dağıtılan Kar Paylarında Stopaj Yapılacak mıdır?
 


Cevap:
Serbest bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 06.02.2004 tarihinden sonra avukatlık, yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik, komisyonculuk v.b hizmetleri yerine getirenlere nakden veya mahsuben ödemede bulunmaları halinde GVK’nun 94 üncü maddesi uyarınca %20 oranında stopaj yapacak ve  kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu vergi dairesine muhtasar beyanname yönünden mükellelefiyet tesis ettirerek  stopaja tabi tuttukları bu vergileri ödeyeceklerdir.

Serbest Bölgeler ülkenin siyasi sınırları içersinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında kaldıklarından bölge içinde yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’ye tabi değildir. (Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 4-ı fıkrası)

Kar Paylarının Dağıtılması Halinde; Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki istisna hükmünün, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi bulunmamaktadır.
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(26.11.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM