SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Kesintisinin Yapılıp Da Ödenmemesinden Kimler Sorumludur?

Vergi Kesintisinin Yapılıp Da Ödenmemesinden Kimler Sorumludur?

Cevap: Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(15.01.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM