SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mükellef ve Vergi Sorumlusu Ne Demektir?

Mükellef ve Vergi Sorumlusu Ne Demektir?

Cevap: Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir.

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzelkişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

3) Senetli alacaklarn muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: ABC A.Ş. 2.000 TL’lik ticari malı vadeli olarak satmış ve karşılığında senet almıştır.

-------------------------------------------------/------------------------------------------

120 ALICILAR           2.360
                                                         600 YURT İÇİ SATIŞLAR  2.000
                                                         391 HESAPLANAN KDV      360

------------------------------------------------/-------------------------------------------

121 ALACAK SENETLERİ   2.360
                                                         120 ALICILAR                  2.360
-------------------------------------------------/------------------------------------------

102 BANKALAR  2.360
                                                      121 ALACAK SENETLERİ  2.360
İşletme 2 ay sonra senedi tahsil etmiştir.
--------------------------------------------------------------------------------------------

İşletmenin senedi tahsil edememesi halinde ise aşağıdaki kayıt yapılır;

-------------------------------------------------/------------------------------------------

120 ALICILAR  2.360
                                                       121 ALACAK SENETLERİ  2.360

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(12.01.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM