SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşverenlerin çalışanları için bireysel emeklilik katkı payı ve sağlık sigortası primi dışında, örneğin hayat, ölüm, kaza, sakatlık, işsizlik, analık, doğum gibi sigortalar için de ödedikleri primler SSK matrahına dahil edilecek midir ?

İşverenlerin çalışanları için bireysel emeklilik katkı payı ve sağlık sigortası primi dışında, örneğin hayat, ölüm, kaza, sakatlık, işsizlik, analık, doğum gibi sigortalar için de ödedikleri primler SSK matrahına dahil edilecek midir ?

Soru:
İşverenlerin çalışanları için bireysel emeklilik katkı payı ve sağlık sigortası primi dışında, örneğin hayat, ölüm, kaza, sakatlık, işsizlik, analık, doğum gibi sigortalar için de ödedikleri primler SSK matrahına dahil edilecek midir ?

Cevap:
5510 sayılı kanuna göre prim matrahına dahil edilecek unsurlar arasında işverenler tarafından, sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların dahil edileceği belirtilmiştir. Burada önemli bir durum vardır ki buda bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortası dışında herhangi bir sigorta kolunun madde metninde sayılmamasıdır. Maddeyi lafzi olarak dikkate alacak olursak örneğin hayat sigortası için ödenen primlerin SSK prim matrahına dahil edilmemesi gerekir anlamı çıkabilir. Ancak, maddeyi özü itibariyle değerlendirecek olursak bu sefer her türlü sigorta için ödenen tutarların prim matrahına dahil edilmesi gerekir anlamı da çıkabilir. Konunun SSK tarafından çıkarılacak bir tebliğ ile netlik kazanacağı kanaatindeyiz.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

(29.10.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM