SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kıst Faiz Gelirine İlişkin Banka Stopajı Ne Zaman 193 Hesaba Alınır?

Kıst Faiz Gelirine İlişkin Banka Stopajı Ne Zaman 193 Hesaba Alınır?

Cevap: Vadesi değerleme gününden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile vadeli mevduat hesaplarına ilişkin olarak, değerleme gününe kadar tahakkuk eden ve kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınan faiz tutarları üzerinden, ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar kesinti suretiyle ödenmiş olan verginin, beyannameye dahil edilen gelire isabet eden kısmı hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.

Aynı şekilde, beyanname tarihine kadar satılan veya itfa edilen Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden, değerleme gününe kadar tahakkuk eden ve kurum kazancına dahil edilen gelirlere isabet eden vergi kesintileri de beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(04.01.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM