SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bölünme İşlemlerinde Amortisman Uygulaması

Bölünme İşlemlerinde Amortisman Uygulaması

Cevap: Devir ve bölünme neticesinde devre konu iktisadi kıymetler, mukayyet değerleri üzerinden; aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif ve pasif hesaplarla birlikte devrolunacağından, söz konusu iktisadi kıymetlerin devir işleminin amortisman uygulamaları bakımından ilk iktisap olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle devralan kurumda devir ve bölünme işlemi nedeniyle devrolan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin bakiye değerleri üzerinden kalan amortisman süreleri dikkate alınarak amortisman ayrılmaya devam edilecektir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(20.11.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM