SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Götürü Gider Muhasebe Kaydı?

Götürü Gider Muhasebe Kaydı?

Cevap: Örnek: (A) Şirketinin 2019 Aralık ayında ihraç kaydıyla (B) Anonim Şirketine teslim ettiği 100 ton konserve halinde su ürünü bu şirket tarafından 2020 Şubat ayında ihraç edilmiştir.

Döviz karşılığı yapılan bu ihracattan (B) Anonim Şirketi 25.000.TL hasılat sağlamıştır. (A) Şirketinin, (B) Anonim Şirketine ihraç kaydıyla yaptığı bu satıştan sağladığı hasılat ise 20.000.TL’dir. Buna göre, 2020 yılında yapılan bu ihracat dolayısıyla (A) şirketinin 2019, (B) anonim şirketinin ise 2020 yılı için hesaplayacakları götürü gider tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

(A) Şirketi

20.000. x % 0,5 = 1000 TL.

----------------------------------------------31.12.2019-------------------------

770 GENEL YÖN.GİD.       1.000

                         100 KASA                                    1.000

A şirketi binde 5 götürü gider

-------------------------------------------------------------------------------------

(B) Anonim Şirketi

5.000 x % 0,5 = 250 TL

----------------------------------------------31.12.2019-------------------------

770 GENEL YÖN.GİD.       250

                              100 KASA                          250

B Anonim şirketi binde 5 götürü gider

-------------------------------------------------------------------------------------

Bu örnekte, anılan şirketlerin belgesiz genel giderlerinin yukarıda hesaplanan azami tutarların üzerinde olduğu farzedilmiştir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(16.09.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM