SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Satıcılar Hesabının Ters Bakiye Vermesi ve Muhasebesi

Satıcılar Hesabının Ters Bakiye Vermesi ve Muhasebesi

Cevap: Satıcılar hesabının dönemsonu işlemlerinden birisi de satıcılar hesabının 01.01-31.12. arası mizan dökümünün alınıp borç bakiyesi veren satıcıların alt hesaplarının 159 Verilen Sipariş Avansları hesaplarına virmanlanmasıdır.

Satıcılar hesabının bazılarının borç bakiyesi vermesinin en önemli nedeni malı henüz teslim almadan parayı satıcı firmaya göndermemizden dolayıdır. Bu durumda yapılması gereken şey, 320 hesabın mizan dökümünden hareketle borç bakiyesi veren 320 hesapları tespit edip karşı taraftan fatura talep etmemiz olacaktır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki karşı taraftan fatura talep etmemiz için mal hareketinin gerçekleşmesi yani malların stoklarımıza intikal etmesi gerekmektedir.

------------------------------------------------31.12.-----------------------------

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

                                                                 320 SATICILAR  

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(06.08.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM