SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Faiz Gelir Tahakkukunun Muhasebesi

Faiz Gelir Tahakkukunun Muhasebesi

Cevap: Rüzgar A.Ş., 1 Kasım 2020 tarihinde % 15 faiz oranlı ve 01/11/2020-31/10/2021 dönemli 10.000 TL tutarında devlet tahvili satın aldığını varsayalım. Satın alınan Devlet Tahvillerinin vadesi 2 yıldır.

Verilen tarihlerden; 2020 yılı için 61 gün, 2021 yılı içinse 304 gün hesabı elde edilir.

Buna göre;

Cari dönem için          : 10.000 x 61gün x %15 / 36.500= 417,81 TL

Gelecek yıl için           : 10.000 x 304gün x %15/ 36.500 = 2.082,19 TL’nin kaydı aşağıdaki gibi olacaktır

------------------------------------------------31.12.2020-----------------------

281 GELİR TAHAKKUKLARI    2.082,19

                                642 FAİZ GELİRLERİ               2.082,19

-------------------------------------------------------------------------------------

Ayrıca, 31/10/2020 tarihinde VUK Md 279 uyarınca değerleme işlemi yapılacaktır.

Bu değerleme işlemi yapılırken; değerlemeye ilişkin kayıtlar devlet tahvillerinin borsa rayici olmaması nedeniyle iktisap tarihi ile değerleme günü arasındaki süreye isabet eden getirinin hesaplanması yöntemiyle yapılmalıdır.

Kayıt örneğinde 642 Faiz Gelirlerine kaydedilen tutarlar dönem sonunda 690 no.lu hesaba aktarılır.

---------------------------------------------------31.12.--------------------------

642 FAİZ GELİRLERİ   2.082,19

                                  690 DÖNEM KAR ZARARI            2.082,19
-------------------------------------------------------------------------------------

Değerlemeye ilişkin olarak hesaplanan faiz tutarı VUK değerleme hükmü uyarınca hesaplanmıştır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(29.07.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM