SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kiralanan Yere Yapılan Harcama ve Bunların Devrinin Muhasebesi

Kiralanan Yere Yapılan Harcama ve Bunların Devrinin Muhasebesi

Cevap: Rüzgar A.Ş. 2020 yılında 5 yıllığına kiraladığı bir iş merkezine 5.000 TL tutarında tadilat yaptırmıştır.

----------------------------------------------------/----------------------------------------

264 ÖZEL MALİYETLER      5.000

191 İNDİRİLECEK KDV        900

                                           102 BANKALAR                                5.900

--------------------------------------------------------------------------------------------

Söz konusu gayrimenkul 5 yıllığına kiralandığı için amortisman ömrü 5 yıl olup her yıl;

1/5 = 0,20 oranında amortisman ayrılacaktır

Yıllar

Tutar

Yıllık Amortisman Tutarı

Birikmiş

Amortisman

2020

5.000

1.000

1.000

2021

5.000

1.000

2.000

2022

5.000

1.000

3.000

2023

5.000

1.000

4.000

2024

5.000

1.000

5.000

2020 yılı sonunda (A) A.Ş.’nin yapacağı amortisman kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

----------------------------------------------------/----------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  1.000

                                           268 BİRİKMİŞ AMORT. (-) 1.000

--------------------------------------------------------------------------------------------

Şirketler bazen dönemsonlarında özel maliyet harcaması yaptıkları yerleri devredebilmektedirler. Orneğin yukarıdaki örnekte şirketin 2020 yılında kiraladığı yer için yapacağı devir işleminde özel maliyetler için ayrıca bir bedel istediğini ve bu bedelin 8.000 TL olduğunu varsaydığımızda şirket aşağıdaki kaydı yapacaktır.

-------------------------------------------------31.12.2024------------------------------

102 BANKALAR       9.440

                                       264 ÖZEL MALİYETLER                  5.000

                                       391 HESAPLANAN İLAVE KDV     1.440

                                       679 DİĞ.OL.DIŞ.GEL. VE KAR.       3.000

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bununla beraber şirketin bu işten zarar ettiğini varsayalım. Bu durumda şirket özel maliyet bedeli için 4.000 TL fatura kestiğini düşünelim.

---------------------------------------------31.12.2024----------------------------------

102 BANKALAR                  4.720

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.   1.000

                                       264 ÖZEL MALİYETLER                 5.000

                                       391 HESAPLANAN İLAVE KDV      720

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(22.07.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM