SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Forward İşlemlerinde Kar Veya Zarar Ne Zaman Tespit Edilir

Forward İşlemlerinde Kar Veya Zarar Ne Zaman Tespit Edilir

Cevap: Forward sözleşmesi, taraflardan birinin sözleşmeye konu olan finansal varlığı sözleşmede belirlenen fiyat üzerinden gelecekteki belirli bir tarihte satın almasını, karşı tarafın da sözleşmeye konu finansal varlığı satmasını şart koşan bir sözleşme türüdür.

Forward işlemi esas itibarıyla, bir "taahhüt" niteliğinde olduğundan ve gelirin elde edilmesi sözleşmenin sonuçlandırılması ile gerçekleştiğinden, vadeye kadar dönem içinde yapılan değerlemelerin (reeskont işlemlerinin) kurum kazancı ile ilişkilendirilmemesi gerekir. Kurum kazancına dahil edilecek kâr veya zararın vade sonunda tespit edilmesi gerekmektedir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(14.07.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM