SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yapılmakta Olan Fabrika Binası Harcamasının Muhasebesi

Yapılmakta Olan Fabrika Binası Harcamasının Muhasebesi

Cevap:

---------------------------------------------------/--------------------------------------------

258 YAP. OL. YAT.                         80.000

        258.00 Teşviksiz yatırımlar 

        258.002 Binalar

                                               102 BANKALAR                             80.000

                                          100.00 Merkez Banka

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Örnekteki işletmemizin binanın inşası için toplam 80 bin TL harcadığını kabul edersek, şu şekilde bir yevmiye kaydı yapmamız gerekecektir;

-------------------------------------------------------/---------------------------------------------

252 BİNALAR                      80.000

        252.00 İdare Binaları                       

                                                    258 YAP. OL. YAT.                         80.000

                                                            258.00 Teşviksiz yatırımlar

                                                            258.002 Binalar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(08.07.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM