SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgelerde Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı Uyguanır Mı?

Serbest Bölgelerde Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı Uyguanır Mı?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.

Kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(06.07.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM