SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İştirak Kazanç İstisnası Grup Şirketlerinde Uygulanabilir Mi?

İştirak Kazanç İstisnası Grup Şirketlerinde Uygulanabilir Mi?

Cevap: İstisnanın temel amacı, kurumların mali yapılarının güçlendirilmesinin teşviki olduğundan, ekonomik açıdan şirketlere ilave imkân sağlamayan işlemler istisna kapsamı dışında kalacaktır. Grup şirketlerinin her birinin ayrı tüzel kişilikleri bulunduğundan, her bir şirketin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi mümkündür.

Ancak, satış işleminin istisnanın amacına aykırı olarak işletmeye nakit girişi olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca, bağlı ortaklığın yapacağı sermaye artırımı sonucu doğacak sermaye taahhüdüne karşılık olmak üzere taşınmazların veya iştirak hisselerinin ayni sermaye olarak bağlı ortaklığa devredilmesi halinde, bağlı değer başka bir bağlı değere (iştirak hissesine) dönüşmüş olacağından söz konusu istisnadan yararlanılamayacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(25.06.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM