SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bedelsiz Olarak Elde Edilen Hisse Senetlerinin Satışından Sağlanan Kazançlarda İştirak Kazanç İstisnası Sağlanır Mı?

Bedelsiz Olarak Elde Edilen Hisse Senetlerinin Satışından Sağlanan Kazançlarda İştirak Kazanç İstisnası Sağlanır Mı?

Cevap: Sermaye yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması neticesinde sermaye artırımı nedeniyle verilecek bedelsiz hisse senetlerinin, bu şirkete iştirak edenler yönünden aktif ve pasiflerinde bir artışa neden olmaması gerekir. Dolayısıyla, bedelsiz hisse senetleri nedeniyle aktifte tutulan hisselerin sadece adedi değişecek, bedelinde değişme olmayacaktır. Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır. İştirak edenler yönünden bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından doğan kazançların %75’i de kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(23.06.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM