SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İnşa Halindeki Binalarda 2 Yıllık Sürenin Tespiti Nasıl Olacaktır

İnşa Halindeki Binalarda 2 Yıllık Sürenin Tespiti Nasıl Olacaktır

Cevap: Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, fiilen kullanma imkânı da bulunmayan binaların satılması

halinde; kurum aktifinde iki tam yıl kayıtlı olması koşuluyla, sadece binanın arsasının satış kazancına tekabül eden kısmı

kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Ancak, arsa üzerinde inşa edilen ve aktife kaydedilen binanın, kurum adına tapuya tescil edilerek satılması halinde,

satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak

kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(16.06.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM