SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Rüçhan Hakkı Satışlarından Elde Edileneç Kurumlar Vergisinden İstisna Mıdır?

Rüçhan Hakkı Satışlarından Elde Edileneç Kurumlar Vergisinden İstisna Mıdır?

Cevap: Anonim şirketler ile eshamlı komandit şirketlerin sermaye artırımına gitmeleri durumunda, bu şirketlerin hisse senetlerini aktifinde bulunduran kurumlar, bedelli veya bedelsiz olarak yapılan bu sermaye artırımına katılabilecekleri gibi yeni hisse senedi rüçhan hakkı kuponlarını (öncelikli alım hakkı) başkalarına da satabilmektedirler. Söz konusu rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançların %75’i istisnadan yararlanabilecektir. İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki tam yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekmektedir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(15.06.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM