SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Talşınmaz Satış Kazancı İstisnasında Yer Alan TAŞINMAZ’ın Tanımı Nedir?

Talşınmaz Satış Kazancı İstisnasında Yer Alan TAŞINMAZ’ın Tanımı Nedir?

Cevap: İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;

  • Arazi,
  • Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
  • Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

olarak sayılmıştır.

Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(12.06.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM