SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Türkiye’de Kurulu Fonlar İle Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna Ne Şekilde Uygulanır?

Türkiye’de Kurulu Fonlar İle Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna Ne Şekilde Uygulanır?

Cevap: Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde;

  • Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
  • Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
  • Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
  • Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
  • Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
  • Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları

anılan fon veya ortaklıkların Türkiye’de kurulmuş olmaları şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bu istisna, anılan fon ve ortaklıkların söz konusu kazançları üzerinden kesinti yoluyla vergi alınmasına engel teşkil etmemektedir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(11.06.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM