SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Emisyon Primi Kazancı İstisnası Nedir?

Emisyon Primi Kazancı İstisnası Nedir?

Cevap: Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında gerekse sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların, itibari değerin üzerinde bir bedelle elden çıkarılması halinde oluşan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

İstisna, anonim şirketlerin portföylerinde bulunan başka şirketlere ait hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançları kapsamamaktadır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(09.06.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM