SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İş Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi Mükellefi Olabilmeleri İçin Neler Gereklidir?

İş Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi Mükellefi Olabilmeleri İçin Neler Gereklidir?

Cevap: Kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için en az aşağıdaki unsurları taşıması gerekir.

-Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,

-Ortaklığın belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle kurulması,

-İş ortaklığı konusunun belli bir iş olması,

-Birlikte yapılacak olan işin belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi,

- İş ortaklığı ile işveren arasında bir yüklenim sözleşmesinin olması,

- Tarafların, müştereken yüklenilen işin belli bir veya birden fazla - bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,

- İşin bitiminde kazancın paylaşılması,

- Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken yüklenilen işin bitimi ve - Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(12.05.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM