SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Celse Harçlarında Mükellef Kimdir?

Celse Harçlarında Mükellef Kimdir?

Cevap: Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir işlemin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, talike sebebiyet veren taraftan alınır.

Her iki halde talike vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere yüklenir.

Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı müteakip iki celsede ödenmezse bir misli fazlasiyle alınır. Ödenmediği takdirde harcın bu miktar üzerinden tahsili için Maliye'ye tezkere yazılmasına karar verilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(28.04.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM