SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlarda Satışında Esnaf Muaflığı Var Mıdır?

Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlarda Satışında Esnaf Muaflığı Var Mıdır?

Cevap: Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir.

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(10.04.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM