SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Matrahı Nedir?

Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Matrahı Nedir?

Cevap: 7104 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına eklenen cümle ile, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiği, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi olduğu hükme bağlanmıştır.

Burada en önemli değişiklik, arsa sahibinin bundan böyle,  müteahhide kalan konut ve işyerlerine isabet eden arsa payı için KDV ihtiva eden fatura düzenleyecek olmasıdır. Yapılan düzenlemeyle, arsa karşılığı inşaat işleri iki ayrı teslim olarak tanımlanmakta, vergilemede en önemli sorunlardan birisi olan emsal bedel tespit sorunu çözüme kavuşturulmuştur.

Yapılan düzenleme, 06.04.2018 tarihinden itibaren yapılan teslimlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(03.04.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM