SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
(2) Nolu KDV Beyannamesi İle KDV Ödemesinin Yapılmaması veya Eksik Yapılması Halinde Tarh Edilen KDV İndirim Konusu Yapılabilir Mi?

(2) Nolu KDV Beyannamesi İle KDV Ödemesinin Yapılmaması veya Eksik Yapılması Halinde Tarh Edilen KDV İndirim Konusu Yapılabilir Mi?

Cevap: Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür.

Bununla beraber tebliğe göre KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(02.04.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM