SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Emlak Vergisinde Köylerde Yapılacak Beyan Nasıldır?

Emlak Vergisinde Köylerde Yapılacak Beyan Nasıldır?

Cevap: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan bina ve arazi ile Emlak Vergisinden muaf olmayan bina ve arazi hariç olmak üzere, köylerde bulunan bina ve araziye ilişkin beyanlar sözlü veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli ve muhtevası Bakanlıkça tespit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçirildikten sonra özel yeri mükellefe imza ettirilir. Beyan esasında köyde bulunmayanların köy muhtarına gönderecekleri yazılı ve imzalı beyanların bu defterlere eklenmesiyle yetinilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(25.03.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM