SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Emlak Vergisi Beyannamesinde Gayrimenkule İlişkin Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Nelerdir?

Emlak Vergisi Beyannamesinde Gayrimenkule İlişkin Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Nelerdir?

Cevap: Beyannamede mükellefin adı, soyadı (Tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükellefiyete giriş sebebi ve yılı ile birlikte asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir:

a) Bina Vergisi beyannamesinde; binanın yeri, inşaatın nev'i, inşa tarihi, arsanın büyüklüğü (metrekare), kullanış tarzı, getirebileceği yıllık gayrisafi kirası ve rayiç bedeli (vergi değeri), (bir çatı altında bulunup da kullanış tarzı veya kapıları ayrı olan konut veya işyeri birimlerinin vergi değerleri ayrı ayrı gösterilir).

b) Araziye ait beyannamede; arazinin yeri, cinsi, büyüklüğü (dönüm, metrekare), yapılan tarımın nev'i, getirebileceği yıllık gayrisafi hasılat tutarı ve rayiç bedeli (vergi değeri),

c) Arsalara ait beyannamede; arsanın yeri, büyüklüğü (metrekare) ve rayiç bedeli (vergi değeri).

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(24.03.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM