SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Arazi Vergisi Hangi Durumlarda Alınmaz?

Arazi Vergisi Hangi Durumlarda Alınmaz?

Cevap: Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.

Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takip eden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(20.03.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM