SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Arazi Vergisinde İstisna Ne Kadardır?

Arazi Vergisinde İstisna Ne Kadardır?

Cevap: Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10.000 Türk Lirası  Arazi Vergisinden müstesnadır. Bu miktarı üç misline kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu durumun tatbikatında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri toplu olarak nazara alınır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(19.03.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM