SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Emlak Vergisinin Mükellefleri Kimlerdir?

Emlak Vergisinin Mükellefleri Kimlerdir?

Cevap: Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder.

Bir araziye paylı mülkiye halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette, malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmıyan kişiler tarafından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(16.03.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM