SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Emsal Kira Bedeli İle İlgili Özel Bir Hesaplama Var Mıdır?

Emsal Kira Bedeli İle İlgili Özel Bir Hesaplama Var Mıdır?

Cevap: Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu’nun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin %10’udur.

Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin %5’idir.

Örnek: Mükellef (A), 2019 yılında emlak vergisi değeri 400.000 TL olan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır.

Bu durumda, mükellefin, emsal kira bedeli üzerinden kira geliri hesaplaması gerekmektedir. Emsal Kira Bedeli: 400.000 TL x %5 = 20.000 TL olacaktır. Bu tutar, mükellef tarafından beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(11.03.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM