SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Damga Vergisinde Ödeme Süreleri Nedir?

Damga Vergisinde Ödeme Süreleri Nedir?

Cevap: a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirmiüçüncü günü  akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(20.02.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM