SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Repo İşlemlerinin Muhasebesi

Repo İşlemlerinin Muhasebesi

Cevap: Örnek: (X) Anonim Sirketi 30.12.2019 tarihinde bir bankada 3 gün vadeli %10 brüt faizle 250.000 TL tutarında repo hesabı açtırmıstır. (Stopaj Oranı %15). Vade sonunda (01.01.2019) 208,33 TL faiz geliri elde edilecek ve 31,25 TL vergi kesilecektir.

31.12.2019 tarihi itibariyle tahakkuk eden faiz tutarı (250.000x0,10/12/30x2=) 138,88 TL’dir. Bu tutar üzerinden kesilecek vergi tutarı (138,88 x0,15=) 20,83 TL olacaktır.

Net faiz geliri: (138,88-20,83=) 118,05 TL’dir. 138,88 TL faiz geliri için banka tarafından 01.01.2019 tarihinde yapılacak 20,83 TL gelir vergisi kesintisi 2019 yılı beyannamesinde mahsup edilecektir.

Buna iliskin muhasebe kayıtları asagıdaki sekilde olacaktır.


------------------------------------------ 31/12/2019 ---------------------------

181 GELİR TAHAKKUKLARI             118,05

193 PESİN ÖD VER.VE FONLAR       20,83

                               642 FAİZ GELİRLERİ                       138,88
----------------------------------------------- / -----------------------------------

- Pesin ödenen verginin 371 Hesaba aktarımı

--------------------------------------------------- 31/12/2019 -------------------------------------------- 

371 DÖNEM KÂRININ PESİN ÖD. VER. VE DİGER YÜKÜM.   20,83

                                               193 PESİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR   20,83

------------------------------------------------------------- / ------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(19.02.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM