SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Faiz Gelir Tahakkukunun Muhasebesi Nasıldır?

Faiz Gelir Tahakkukunun Muhasebesi Nasıldır?

Cevap: Örnek: XYZ A.Ş'nin vadeli mevduat hesabının mizan detayı aşağıdaki gibidir.

Hesap kodu

Hesap adı

TRL Borç

TRL Alacak

TRL Borç bakiye

102

BANKALAR

2.686.899,23

2.431.278,39

255.620,84

102.01

XXX Bankası-TL

671.097,12

660.463,11

10.634,01

102.03

XXX Bankası

1.142.482,53

1.133.148,68

9.333,85

102.04

XXX Bankası

94.499,43

65.162,14

29.337,29

102.05

YYY Bankası

6,30

0,00

6,30

102.11

YYY Bankası Vadeli

375.663,46

292.257,71

83.405,75

102.12

ZZZ Bankası Vadeli

51.040,40

1.450,76

49.589,64

102.13

KKK Bankası

73.566,00

252,00

73.314,00

Görüldüğü gibi XYZ A.Ş.'nin bankadaki vadeli mevduatlarının toplamı 132.995,39 TL'dir. Şirketin mevcut vergi usul kanunu ve tekdüzen uygulaması çerçevesinde Vadeli mevduatlar için oluşturduğu faiz tahakkuk tablosu aşağıdaki gibidir.

VUK FAİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anapara

Başlangıç vade

31.12.2020'ye kalan gün

Bitiş Vade

Toplam Gün

Vade sonu tutar

Faiz Oranı (%)

VUK Faizi

83.405,75

05.07.2020

179

04.03.2021

242

      90.629,80   

9

       3.572,54   

49.589,64

19.10.2020

73

08.01.2021

81

      51.707,98   

11

       1.081,99   

132.995,39

 

 

 

 

 

 

       4.654,53   

Vuk faizi şu şekilde hesaplanmıştır. Anapara x vadexfaiz/36.000 +  (vade x faiz) Bu hesaplamaya göre şirket aşağıdaki faiz gelir tahakkuku kaydını yapması gerekmektedir.

----------------------------------------------31.12.-------------------------------
181 GELİR TAHAKKUKLARI           4.654,53

                           642 FAİZ GELİRLERİ                 4.654,53

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(05.02.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM