SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
II Sayılı ÖTV Listesindeki Malların Vergilendirilmesinde Hangi Kriterler Vardır?

II Sayılı ÖTV Listesindeki Malların Vergilendirilmesinde Hangi Kriterler Vardır?

Cevap: (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(03.02.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM