SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel Tüketim Vergisinde Vergiyi Doğuranolay Nedir?

Özel Tüketim Vergisinde Vergiyi Doğuranolay Nedir?

Cevap: Vergiyi doğuran olay;

a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,

b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi,

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi,

e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(27.01.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM