SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Amme Alacağında Hangi Hallerde Zamanaşımı İşlemez?

Amme Alacağında Hangi Hallerde Zamanaşımı İşlemez?

Cevap: Borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısiyle hakkında takibat yapılmasına imkan yoksa bu hallerin devamı müddetince zamanaşımı işlemez.

Zamanaşımı, işlememesi sebeplerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar veya durmasından evvel başlamış olan cereyanına devam eder.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(16.01.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM