SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıl Sonunda Kasa Sayımı ve Muhasebesi

Yıl Sonunda Kasa Sayımı ve Muhasebesi

Cevap: Örnek: Fiili sayım sonrasında TL kasasının 100 TL noksan olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI            100

   197.01.001 Mrk. TL Kasası Noksanlığı       100

                                  100 KASA                                                100

                        100.01.001  merkez TL Kasası     100

-------------------------------------------------------------------------------------

Kasada meydana gelen eksikliğin nedeninin kasa sorumlusundan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu durumda aşağıdaki kayıt yapılır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

135 PERSONELDEN ALACAKLAR        100

               197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI   100

-------------------------------------------------------------------------------------

Kasada meydana gelen eksikliğin nedeninin çalınma olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda aşağıdaki kayıt yapılır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

689 DİĞ.OLA.DIŞ.GİD. ZAR.            100

             197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI    100

-------------------------------------------------------------------------------------

Ancak, söz konusu 100 TL ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamayacağından dolayı bu tutarın ayrıca kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

900 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR   100

                 901 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR    100

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(08.01.2020)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM